Úřední deska - Smlouvy
Kupní smlouva

KS - Bonetti FX100


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Město Horní Jiřetín X TJ Sokol Horní Jiřetín


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Kupní smlouva č. 2340N20100000119

Kupní smlouva - mulčovač


Kupní smlouva

pozemky p.č. 4216/1 a 4219/4 k.ú. Horní Jiřetín


Smlouva č. 5211200005 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Smlouva č. 5211200049 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Kupní smlouva

pozemek p.č. 480/5 k.ú. Horní Jiřetín (B12)


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Římskokatolická farnost Horní Jiřetín


Smlouva o dílo

Realizace novostavby RD na pozemcích p.č. 466/3 a p.č. 473 k.ú. Horní Jiřetín - 2. etapa


Smlouva o dílo

Realizace novostavby RD na poz. p.č. 462/4 k.ú. Horní Jiřetín - 2. etapa


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

TJ Sokol Horní Jiřetín


Smlouva o koupi nemovitých věcí
Smlouva o zajištění koncertů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Smlouva o dílo č. 01/2023

Rozvody NN 0,4kV pro napojení obecních domů majetku města III. etapa


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.č. 466/3 a 473 k.ú. Horní Jiřetín


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.č. 462/4 k.ú. Horní Jiřetín


Smlouva č. 22092020

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na pozemcích p.,č. 466/3 a p.č. 473 k.ú. Horní Jiřetín


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.č. 426/4 k.ú. Horní Jiřetín


Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Olga Lounová


Smlouva č. 31092020

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Římskokatolická farnost Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/11 k.ú. Horní Jiřetín (B3)


Kupní smlouva

pozemek p.č. 488 k.ú. Horní Jiřetín (B15)


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/10 k.ú. Horní Jiřetín (B4)


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/12 k.ú. Horní Jiřetín (B2)


Kupní smlouva

pozemky p.č. 484/4, 485/2 (B13) k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

Margaret Brooks Lobkowicz - pozemky 119/1, 136/1, 162, 163/2, 178/3, 773/1, 835/44, 835/50, 847/2 vše v k.ú. Černice u Horního Jiřetína


Smlouva o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na pozemcích p.č. 466/3 a 473 k.ú. Horní Jiřetín


Smlouva o dílo

Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.č. 462/4 k.ú. Horní Jiřetín


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 03/06/04/2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Jiřetínský Mourek z.s.


Smlouva o dílo

Výstavba rodinného domu na parcele č. 426/6 v k.ú. Horní Jiřetín


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín - 2022

Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín


Darovací smlouva DS-003/2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

TJ Sokol Horní Jiřetín


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2020

Bytový dům na pozemcích p.č. 881, 882/1, 882/2, 886/1 a 886/2 k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemky p.č. 466/7, 475/6, 480/9 k.ú. Horní Jiřetín (B11)


Kupní smlouva

pozemky p.č. 466/5, 475/4, 480/7 k.ú. Horní Jiřetín (B9)


Smlouva o vystoupení č. 041/05/2022
Smlouva o vystoupení č. 042/11/2022
Kupní smlouva č. 2240N20100000005

Malotraktor Antonio Carraro


Kupní smlouva

Zařízení - hotel a restaurace Horní Jiřetín - nádraží


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/9 (B7) k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

část pozemku p.č. 976/1 a 986/2 k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemky p.č. 466/4, 475/3, 480/6 (B8) k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/8 (B6) k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemky p.č. 466/6, 475/5, 480/8 (B10) k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/5 (B1)


Smlouva o dílo č. 141021

Příjezdová komunikace, chodník, parkoviště , č.p. 25 v Horním Jiřetíně


Kupní smlouva

pozemek p.č. 462/7 (B5) k.ú. Horní Jiřetín


ikona článkuDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2020

"Bytový dům na pozemcích p.č. 881, 882/1, 882/2, 886/1 a 886/2 v k.ú. Horní Jiřetín"


ikona článkuDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně"
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín (2021)
Smlouva o dílo

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - Zahradní centrum Horní Jiřetín


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 27092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 17092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 31092020


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Fresh Dent, s.r.o.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně
Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnutí účelové finanční podpory za účelem úhrady kupní ceny na koupi souboru hmotného a nehmotného majetku dosavadní zubní lékařky


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 30092020


Smlouva o dílo

realizace kamenné dlažby z žulových kostek 8-11 cm (cream Gold) - prostranství před č.p. 50


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 26092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 22092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 21092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 24092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 2092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 33092020


Smlouva o dílo

Kompletní dodání a osazení nového trakčního výtahu BZV 630 vč. vypracování dokumentace a potřebných revizí pro objekt č.p. 50


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Jiřetín 2021
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 38092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 19092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 39092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 39092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 37092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 29092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 36092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 33092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 23092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 1809220


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 28092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 25092020


Smlouva o dílo

Rozvody NN 0,4kV pro napojení stání kotoučů v majetku města


Smlouva o řízení projektu

Bytový dům na pozemcích p.č. 881, 882/1, 882/2, 886/1 a 886/2 k.ú. Horní Jiřetín


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 32092020


Smlouva o dílo

Obnova technického stavu svítidel a rozvaděčů veřejného osvětlení v Horním Jiřetíně - 3. etapa


Smlouva o dílo č. 1/013/2020

Oprava zdroje tepla a topného systému ZŠ Horní Jiřetín


Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu
VS Římskokatolická farnost 2020
Smlouva o zajištění koncertů
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2020
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 13092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 16092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 04092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 06092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 15092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 05092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 03092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 09092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 02092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 14092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 08092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 10092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 07092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 12092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 11092020


Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Smlouva č. 17092020


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Smlouva o dílo

"Přípojky NN 0,4 kV pro objekty v majetku města II. etapa"


Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.
Smlouva o dílo

Obnova technického stavu svítidel veřejného osvětlení v Horním Jiřetíně


Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 35, stp. č. 551, stp. č. 1115, p. č. 69/2, 69/3 a 70/1 k.ú. Horní Jiřetín


Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 39/1 a stp. č. 39/2 k.ú. Horní Jiřetín


VS Římskokatolická církev 2019
Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 4, stp. č. 5, p. č. 174, p. č. 172, p. č. 176, p. č. 177, p. č. 179, p. č. 178, p. č. 206/1, p. č. 259, p. č. 205/2 vše k. ú. Jezeří


Smlouva o dílo

Přípojka VN 22 kV včetně trafostanice a dvou přípojek NN 0,4kV


Smlouva o dílo

Město Horní Jiřetín - Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi


Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.
Smlouva o poskytnutí příspěvku

Vybudování neveřejné části přípojky splaškové kanalizace pro st.p. 365 v Horním Jiřetíně


Smlouva o poskytnutí příspěvku

Domovní biologická ČOV Černice č.p. 112


VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019