Kanalizace a ČOV Horní Jiřetín

KANALIZAČNÍ ŘÁD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
MX-2314N_20140704_111237.pdf 7976.9 Kb

OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek

Oznamujeme Vám tímto, že dne 16.7.2014 nabylo právní moci Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby ČOV Horní Jiřetín a byl doručen Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Na základě těchto dokumentů je možnost připojení soukroých kanalizačních přípojek. Obracejte se prosím na firmu, která Vám prováděla stavbu a vyzvěte je k dokončení díla.

 

Branko Glavica - starosta

 


ROZHODNUTÍ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ A KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Rozhodnutí zkušební provoz Kolaudační souhlas.pdf 2993 Kb

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Protokol veřejnosprávní kontrola SFŽP.pdf 2844.5 Kb

Pravidla pro poskytování individuálních dotací

Pravidla pro poskytování individuálních dotací pro účely vybudování neveřejných částí domovních přípojek splaškové kanalizace města Horní Jiřetín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Pravidla soukromé přípojky.pdf Pravidla pro poskytování individuálních dotací 266 Kb
Priloha c.1-Vyklad UHOS483270601.docx Pravidla pro poskytování individuálních dotací 13.1 Kb
Seznam doporučených firem.pdf Pravidla pro poskytování individuálních dotací 257.6 Kb

Seznam doporučených firem - přípojky - kanalizace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img940492593097.pdf Seznam doporučených firem - přípojky - kanalizace 283.7 Kb