Kulturní dům
ikona článku

Retroparty

Retroparty


ikona článku

Seminář pro seniory 65+

Seminář pro seniory 65+


ikona článku

Strašidelná výprava

Strašidelná výprava


ikona článku

Zábavná historie kriminalistiky_přednáška

Zábavná historie kriminalistiky_přednáška


ikona článku

Zábavná historie medicíny_přednáška

Zábavná historie medicíny_přednáška


O kulturním domě

Ve středu Horního Jiřetína, nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie nepřehlédnete novorenesanční budovu kulturního domu. Jeho historie se začala psát na konci 19. století, od kdy sloužil jako hotel. Jmenoval se Central a jako hotel sloužil až do čtyřicátých let dvacátého století. V průběhu druhé světové války se do společenského sálu nastěhovalo kino. Po válce se provoz kina krátce přerušil, pravidelně promítat se začalo zase od roku 1947.

Dění z kulturního domu    Dění z kulturního domu    Dění z kulturního domu    Dění z kulturního domu    Dění z kulturního domu    Dění z kulturního domu              

Novodobá éra kulturního domu započala v roce 2013. Kulturní dům se dočkal vnitřní rekonstrukce. Celkově se velký sál provzdušnil a stal se vhodným nejen pro plesy nebo koncerty, ale také pro přednášky, konference či jiné společenské akce. Mimo jiné, je hojně využíván místními spolky. Z bývalého restauračního zařízení v přízemí vyrostl zrcadlový sál pro gymnastky. Součástí kulturního domu byla a je také knihovna, která se podobně jako zasedací místnost nachází v blízkosti hlavního vchodu a spojovací chodby, která je využívána pro občasné výstavy. Vedle knihovny nelze opomenout nově zřízenou divadelní místnost, která zastřešuje aktivity místního amatérského divadla SchachTa. 

 

Kontakt 

Jiří Beneš, místostarosta, kulturní referent 
Adresa: Horská 23/13, Horní Jiřetín, 435 43 
E-mail: kultura@hornijiretin.cz