Významné sochy

Významné sochy v Horním Jiřetíně a ČernicíchHorní Jiřetín se může pochlubit čtveřicí hodnotných barokních plastik, které se nacházejí v dolní části obce. Je to plastika Kalvárie u bytového domu č.p. 71 u točny autobusu v jižní části města, dále socha sv. Vavřince, nacházející se mezi budovou pošty (bývalé spořitelny) a budovou bývalého mlýna, sousoší sv. Jiří, které je jen pár metrů nad sochou sv. Vavřince, a socha sv. Jana Nepomuckého, která je situována pod areálem poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a fary. V posledních patnácti letech byly všechny čtyři sochy odborně zrestaurovány, všechny jsou chráněny jako nemovité kulturní památky.

 


Sousoší sv. JiříZ hlediska patronátního můžeme jako nejvýznamnější pro Horní Jiřetín označit jezdeckou sochu sv. Jiří bojujícího s drakem. Toto sousoší je navíc z uvedené čtveřice soch nejstarší. Jde o raně barokní dílo pocházející z roku 1691, jeho autorem je Bernard Dörl. Samotné datum vzniku ukazuje, o jak vysoce hodnotnou památku se jedná. Sv. Jiří dal pravděpodobně jméno jak Hornímu, tak dnes již zbouranému Dolnímu Jiřetínu a je neodmyslitelným patronem města. V souvislosti s ne tak dávnými snahami těžařských společností o likvidaci Horního Jiřetína je toto sousoší autentickým symbolem boje proti zkáze, které v tomto koutu země podlehla více než stovka obcí. Sousoší je postaveno na masivním podstavci, který má po stranách voluty a ve svém středu nápis informující o vzniku plastiky s datací. Celá socha je obklopena nevysokou kamennou balustrádou. Sousoší původně stávalo v Dolním Jiřetíně, nedaleko kostela sv. Mikuláše, po zániku obce bylo převezeno do Voigtových sadů v Litvínově, odtud se v roce 2005 vrátilo do Horního Jiřetína. V tomtéž roce bylo navíc i zrestaurováno. Čas prožitý v Litvínově si však vyžádal svou daň, sousoší přišlo kvůli vandalům o čtveřici soch světců (sv. Václav, sv. Florián, sv. Prokop, sv. Mikuláš – všechny byly dílem duchcovského sochaře Kühnela, a stávaly v rozích balustrády). 


Sousoší sv. JiříSousoší sv. JiříSousoší sv. JiříSousoší sv. Jiří

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020 a 2015


Sousoší KalváriePozdně barokní plastika z roku 1785 znázorňuje ukřižování Ježíše Krista. Socha ukřižovaného Krista stojí na zdobném podstavci se zvýrazněným nápisem „Maria“. U nohou Krista stojí malá socha anděla. Původně nebyla jediná a součástí bylo několik dalších soch. Ty byly vandaly rozkradeny a zničeny. Stalo se tak v období let 1983–2006. V roce 1983 byla socha přestěhována do obce České Zlatníky z důvodu likvidace obce Dolní Jiřetín a několika domů ve spodní části Horního Jiřetína, kvůli pokračující povrchové těžbě hnědého uhlí. V roce 2006 se pak socha vrátila na sv. původní místo do Horního Jiřetína a byla zrestaurována. 


Sousoší Kalvárie

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020


Socha sv. VavřinceStarověký křesťanský jáhen a mučedník sv. Vavřinec byl a je jedním z nejoblíbenějších světců. Jeho osoba a příběh o jeho umučení je připomínán po celé Evropě a nejinak je tomu i v Horním Jiřetíně. Na vysokém, zdobném podstavci se tyčí socha sv. Vavřince s pro něj tradičními atributy – palmovou ratolestí a roštem, které symbolizují svátost a jeho utrpení. Právě na roštu byl dle legendy sv. Vavřinec zaživa upečen, neboť nechtěl vydat tehdejšímu římskému císaři Valeriánovi chrámový poklad. Raději jej rozdal chudým a jako „pravý“ poklad pak předvedl císaři shromážděné věřící, za což zaplatil životem. Socha pochází z roku 1762 a byla zrestaurována v roce 2016. Kdo byl jejím autorem, se dodnes neví.


Socha sv. Vavřince Socha sv. VavřinceSocha sv. VavřinceSocha sv. Vavřince

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020


Socha sv. Jana NepomuckéhoSvětově nejproslavenější český světec je v Horním Jiřetíně prezentován sochou z roku 1737. Jejím autorem je zřejmě významný barokní sochař Jan Adam Dietz. Podstavec sochy je bohatě zdobený s velmi precizními detaily. Jsou zde zachyceny zásadní okamžiky ze světcova života (zpověď královny Žofie, mučení či shození Jana z Karlova mostu do Vltavy). Socha světce v rukou drží tradiční atributy – kříž a palmovou ratolest. Její provedení je velice kvalitní řemeslnou prací, při bližším zkoumání si lze povšimnout jemných detailů na Janově ošacení i jeho obličeji. Sv. Jan Nepomucký (původně Johánek z Pomuku) byl knězem, generálním vikářem pražské arcidiecéze, který podle legendy odmítl vyzradit zpovědní tajemství jemu svěřené královnou Žofií – druhou manželkou krále Václava IV., za což zaplatil životem. Ve skutečnosti zřejmě zemřel v důsledku sporů mezi pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV. o vzniku nového biskupství v Kladrubech. Jiřetínská socha sv. Jana Nepomuckého byla zrestaurována v roce 2009.


Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020


Busta Franze Josefa GlaeseraMezi nejmladší přírůstky hornojiřetínských soch se řadí busta místního rodáka a pozdějšího rakouského hudebního skladatele Franze Josefa Glaesera. Ten se v Horním Jiřetíně narodil roku 1798 do početné a chudé rodiny. V mládí studoval v Drážďanech a na pražské konzervatoři, kde se učil skladbě a hře na housle. Po studiích odjel do Vídně, kde měl 22. srpna 1817 svou první velice úspěšnou premiéru hudby k romantickému dramatu Bärenburgs Sturz. Dílo znamenalo pro skladatelův život zásadní kariérní zlom. 
O dva roky později byl jmenován dirigentem ve slavném a dnes již nejstarším vídeňském divadle Theater in der Josefstadt. Za svůj život zkomponoval přes sto dvacet scénických děl. Nejvýznamnější je hudba k opeře Des Adlers Horst, která mu v Berlíně a Kodani zajistila obrovský úspěch a popularitu. V roce 1842 se stává šéfdirigentem dánské Královské opery. O pět let později byl povýšen do šlechtického stavu, v roce 1851 se stává profesorem. Pro dánské Královské divadlo napsal hudbu na motivy textů Hanse Christiana Andersena, jako byly Svatba u jezera Como nebo Zlatá labuť. Umírá v Kodaní v srpnu roku 1861 ve věku šedesáti tří let. 


Busta Franze Josefa GlaeseraBusta Franze Josefa GlaeseraBusta Franze Josefa Glaesera

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020-2021


Památník obětem světových válek v Horním JiřetíněPamátník se nachází zhruba uprostřed hřbitova v Horním Jiřetíně.
Nese desku s českým a německým nápisem: „Na památku obětem světových válek“ / „Zum Andenken an die Opfer der beiden Weltkriege“.


Památník obětem světových válek v Horním JiřetíněPamátník obětem světových válek v Horním Jiřetíně

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020


 


Památník obětem první světové války v ČernicíchPamátník byl nedávno obnoven dle dochované historické fotografie. 


Památník obětem první světové války v ČernicíchPamátník obětem první světové války v ČernicíchPamátník obětem první světové války v Černicích

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020


Jelení památníkNa území naší země se nachází tisíce pomníků a památníků věnovaných padlým vojákům, připomínkám významných osobností či událostí. Většinou jsou tak spojeny se životy lidí. V daleko menší míře jsou pomníky věnovány zvířatům, přesto se jeden takový vykytuje i na území Horního Jiřetína. Nachází se nepříliš daleko nad zámkem Jezeří a je věnován události ze 4. 8. 1852. V tento den byla úderem blesku zabita dvojice statných jelenů – jeden desaterák, druhý osmerák. Památku smrti této dvojice připomíná kamenný pomník s německy psaným nápisem: „Na tomto místě, pod více než dvě stě roků starou jedlí, byli 4. srpna 1852 okolo dvanácté hodiny polední zabiti paprskem blesku DVA JELENI, jeden s deseti výrůstky, druhý s osmi.“ Pomník nechal vybudovat roudnický kníže Mořic, tehdejší vladař domu Lobkowiczů a majitel zámku Jezeří.
 

Památník najdete na mírně odlišném místě než uvádí mapy.cz a sice:
GPS: 50°33'45,3"N, 13°28'57,4"E
GPS: 50.5625833N, 13.4826111E


Jelení památníkJelení památník

Foto ©: Ibra Ibrahimovič 2020