ÚŘEDNÍ DESKA
Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města konané dne 23.09.2020 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. MELT/57740/2020/KOC/DZ-8


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. MELT/53029/2020/KOC/DZ-5


Volby do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Mimořádné opatření č. 1/2020 (č.j. KHSUL 39562/2020)


MěÚ Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočtový proces


Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2, 3/2020
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2020
Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2019


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Města Horní Jiřetín


Město Horní Jiřetín

Střednědobý výhled 2021 - 2023


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Město Horní Jiřetín

Rozpočet 2020


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 14,15/2019
Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2021


Město Horní Jiřetín

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2023


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Návrhu rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Město Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Svazek obcí v regionu krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 10,11,12,13/2019
Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel, čj.MELT/60206/2019/KOC/DZ - 5
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 8,9/2019
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2018
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 3,4,5,6,7/2019
Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2018


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212


Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Závěrečný účet města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí v regionu Krušných hor
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí v regionu Krušných hor za rok 2018
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 11/2018, 12/2018 a 13/2018
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2019
Oznámení o místě vyvěšení střednědobého rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2020 až 2022
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 9/2018 a 10/2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 7/2018 a 8/2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 5/2018 a 6/2018
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2018, 3/2018, 4/2018
Svazek obcí v regionu krušných hor

Oznámení


VS Římskokatolická farnost Horní Jiřetín 2018
VS Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín 2018
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2018
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2018
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2017)
VS Římskokatolická farnost (2017)
VS TJ Sokol Horní Jiřetín (2017)
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2016
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2017 až 2020
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2017
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
VS Římskokatolická farnost
VS TJ Sokol Horní Jiřetín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek