ÚŘEDNÍ DESKA
Svazek obcí v regionu Krušných Hor

Návrh závěrečného účtu za rok 2017


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2018, 3/2018, 4/2018
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zveřejnění informací dle ust. § 36 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích


Finanční úřad pro Ústecký kraj

´Veřejná vyhláška, č.j. 1287340/18/2500 - 11460 - 505479


Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu


Svazek obcí v regionu krušných hor

Oznámení


VS Římskokatolická farnost Horní Jiřetín 2018
VS Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín 2018
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2018
OMEXOM GA Energo s.r.o.

Oznámení o provádění stavby "MO_Horní Jiřetín, 226/2, p. Kasal, 1xO"


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2018
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2017)
VS Římskokatolická farnost (2017)
VS TJ Sokol Horní Jiřetín (2017)
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2016
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2017 až 2020
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2017
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
VS Římskokatolická farnost
VS TJ Sokol Horní Jiřetín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek