Úřední deska
MěÚ Litvínov, odbor stavební úřad

Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby, č.j. MELT/55950/2024/PrNONS


Město Horní Jiřetín

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Návrh závěrečného účtu za rok 2023


Městský úřad Horní Jiřetín

Volby do Evropského parlamentu - Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí


ikona článkuOznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní památky Lom Československé armády
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška č.j. UZSVM/UCV/2418/2024-UCVM


Volby do Evropského parlamentu

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.04. do 07.06.2024


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění - TABULKA


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení - posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. - záměr "Ekologická obnova lomu ČSA"


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města konané dne 13.12.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Město Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2024


Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města konané dne 13.11.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Tabulka oznámení o vyvěšení


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města konané dne 25.09.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Městský úřad Horní Jiřetín

Veřejná vyhláška, č.j. MHJ-2804/2023 - zahájení veřejného projednání návrhu Územního plánu Horní Jiřetín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území


Město Horní Jiřetín

Závěrečný účet města Horní Jiřetín za rok 2022


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města konané dne 26.06.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Ústecký kraj

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026


Město Horní Jiřetín

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města konané dne 16.05.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Návrh závěrečného účtu za rok 2022


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 15.03.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.01.2023 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání volby
Městský úřad Horní Jiřetín

Volba prezidenta republiky - informace pro voliče v karanténě či izolaci s onemocněním covid-19 v okrese Most.


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města konané dne 12.12.2022 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 8 a 9/2022


MěÚ Horní Jiřetín

Volba prezidenta republiky - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Informování občanů o odpadovém hospodářstvíMěsto Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2023


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města konané dne 14.11.2022 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 5, 6, 7/2022


Město Horní Jiřetín

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce


MěÚ Horní Jiřetín

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 23.09.2022 - 24.09.2022 (případné II. kolo voleb do Senátu parlamentu ČR ve dnech 30.09.2022 - 01.10.2022)


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení o vyvěšení


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Záměr města na pronájem bytů v nově vystavěném bytovém domě ve vrchní části ul. Pod Lesem na pozemcích p.č. 881, 882/1, 882/2, 886/1, 886/2 k.ú. Horní Jiřetín


Město Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 1, 2, 3/2022


Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2021


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2022


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění dokumentů, týkající se rozpočtového procesu - TABULKA


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 8/2021, 9/2021, 10/2021


Město Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025


Město Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2022


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Střednědobý výhled města Horní Jiřetín 2023 - 2025


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2022


ikona článkuSvazek obcí v regionu Krušných hor

Návrh rozpočtu na rok 2022; Oznámení - tabulka


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 6/2021 a č. 7/2021


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 20.09.2021 od 18.00 hod. v hostinci "U Jezeří" v Černicích (sál)


Město Horní Jiřetín

Záměr města na pronájem části pozemku p.č. 740/4 k.ú. Horní Jiřetín


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 3,4,5/2021


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2020


Ústecký kraj

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022-2026


Město Horní Jiřetín

Pozvánka a návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města konané dne 07.06.2021 od 18.00 hod. v kulturním domě v Horním Jiřetíně


Svazek obcí v regionu Krušných hor na rok 2021

Oznámení


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Návrh rozpočtu Svazku obcí v regionu Krušných hor na rok 2021


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení - tabulka vyvěšených dokumentů


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Návrh závěrečného účtu SORKH za rok 2020


Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2020


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1, 2/2021


Český statistický úřad

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 7, 8/2020


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2021


Město Horní Jiřetín

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024


Město Horní Jiřetín

Rozpočet 2021


Město Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024


Město Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2021 ÚSC Horní Jiřetín


Město Horní Jiřetín

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2022 - 2024


Město Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2021


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 4, 5, 6/2020
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. MELT/53029/2020/KOC/DZ-5


Volby do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Mimořádné opatření č. 1/2020 (č.j. KHSUL 39562/2020)


MěÚ Horní Jiřetín

Oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočtový proces


Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2, 3/2020
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2020
Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2019


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Pravidla pro pronajímání městských bytů financovaných z Podprogramu 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury


ikona článkuMěsto Horní Jiřetín

Pravidla pro pronajímání městských bytů financovaných z Podprogramu 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Města Horní Jiřetín


Město Horní Jiřetín

Střednědobý výhled 2021 - 2023


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Město Horní Jiřetín

Rozpočet 2020


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 14,15/2019
Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2021


Město Horní Jiřetín

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2023


Město Horní Jiřetín

Oznámení o místě zveřejnění Návrhu rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Město Horní Jiřetín

Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 10,11,12,13/2019
Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu


MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel, čj.MELT/60206/2019/KOC/DZ - 5
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 8,9/2019
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2018
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 3,4,5,6,7/2019
Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2018


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Závěrečný účet města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí v regionu Krušných hor
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí v regionu Krušných hor za rok 2018
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2019
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 11/2018, 12/2018 a 13/2018
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2019
Oznámení o místě vyvěšení střednědobého rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2020 až 2022
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 9/2018 a 10/2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 7/2018 a 8/2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 5/2018 a 6/2018
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2018, 3/2018, 4/2018
Svazek obcí v regionu krušných hor

Oznámení


VS Římskokatolická farnost Horní Jiřetín 2018
VS Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín 2018
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2018
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2018
Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2018
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2017)
VS Římskokatolická farnost (2017)
VS TJ Sokol Horní Jiřetín (2017)
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2016
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2017 až 2020
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2017
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Smlouva o poskytnutí příspěvku
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
VS Římskokatolická farnost
VS TJ Sokol Horní Jiřetín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek