VYHLÁŠKY

Ve fázi přípravy je :

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Organizační řád obecního úřadu obce Horní Jiřetín
Obecně závazná vyhláška č. 5/2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o regulaci hlučných činností


Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

OZV č. 3/2016, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 - Požární řád obce
Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín