Vyhlášky

Ve fázi přípravy je :

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Organizační řád obecního úřadu obce Horní Jiřetín
Obecně závazná vyhláška č. 5/2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí


Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o regulaci hlučných činností


Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

OZV č. 3/2016, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 - Požární řád obce
Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín