• Zámek Jezeří

  Zámek Jezeří

 • Základní škola a Mateřská škola

  Základní škola a Mateřská škola

 • Černičák

  Černičák

 • Městský úřad

  Městský úřad

 • Fotbalové hřiště

  Fotbalové hřiště

 • Kulturní dům

  Kulturní dům

 • Pošta

  Pošta

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Městská policie

  Městská policie

 • Dobrovolní hasiči

  Dobrovolní hasiči

 • Hasičská nádrž

  Hasičská nádrž

 • Sportovní areál

  Sportovní areál

 • Obřadní síň

  Obřadní síň

 • Základní škola čp. 126

  Základní škola čp. 126

 • Májka 2016

  Májka 2016

 • Májka 2016

  Májka 2016

 • Den země 22.04.2016

  Den země 22.04.2016

 • Knihovna

  Knihovna

Úvod


Město Horní Jiřetín

Horní Jiřetín je malé město s přibližně 2 300 obyvateli, ležící v podhůří Krušných hor. Město Horní Jiřetín dnes tvoří dvě sídelní části, samotné město Horní Jiřetín a městská část Černice, dříve samostatná obec spadající do okresu Chomutov. První písemnou zmínku o městě Horní Jiřetín najdeme v dokumentu z roku 1263, kdy Jiřetín pravděpodobně patřil zdejšímu šlechtickému rodu Hrabišiců. Horní Jiřetín se oddělil r. 1409 od své sesterské obce Dolní Jiřetín a obě tyto části se pak vyvíjely samostatně. Nejvýznamnějšími památkami v katastrálním území města jsou bezesporu státní zámek Jezeří a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě však najdeme i další turisticky pozoruhodná místa, jako např. železniční viadukt bývalé dráhy z Duchcova do Chomutova, hned vedle stojící kulturní dům, dvě budovy školy a pravděpodobně architektonicky nejvýraznější stavbou samotného centra města je bývalá budova spořitelny, dnes sídlo České pošty. V horní části obce se pak nachází významný industriální komplex budov textilního podniku Triola, který byl založen již roku 1828 jako bavlnárna.

Symbolem a patronem města je mučedník sv. Jiří. Ve znaku města jej tak najdeme ve stylizované podobě sedícího na koni a bojujícího s drakem. Znak byl městu Horní Jiřetín udělen v roce 1914 císařem rakouským a králem českým Františkem Josefem I. Město prošlo po druhé světové válce značnou obměnou obyvatel. Odsun německy mluvících občanů znamenal odchod prakticky 90 procent původního obyvatelstva. Dnes je Horní Jiřetín vnímán jako symbol vzdoru proti bezohledné povrchové velkotěžbě hnědého uhlí. Velkolom Československé Armády, který se začal roku 1950 postupně rozšiřovat směrem od bývalých Ervěnic, v současnosti atakuje stávající limity těžby, stanovené roku 1991, a majitelé těžební společnosti opakovaně hovoří o potřebě rozšíření povrchového lomu ČSA severovýchodním směrem, což by ovšem znamenalo absolutní zánik zdejší jedinečné a prakticky poslední historické krajiny v této části podkrušnohoří a především – zánik města Horní Jiřetín.

Přesto a nebo možná právě proto se však v posledních letech v Horním Jiřetíně probouzí k životu kulturní a společenský život. Zdejší občané, semknuti v boji proti velkorypadlům, začínají oživovat historické tradice, na které v posledních letech sedal prach. Ve městě se tak nedávno obnovila tradice masopustních průvodů, společného vánočního zpívání, zdobení vánočního stromu, konají se reprezentační plesy, koncerty, komentované prohlídky města nebo nejrůznější akce pro děti. Pravděpodobně nejvýznamnější akcí co do počtu návštěvníků jsou každoroční Oživlá strašidla na zámku Jezeří. Horní Jiřetín tak křičí z plných plic, že toto město rozhodně není na odpis.

Marek Moudrý

Aktuality

MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel
VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy, č.j. OSE/34186/2016/KOC/DZ-4
více
Kulturní září
více
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
více
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
více
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
"Zpracování projektové dokumentace pro vytápění objektů školy v Horním Jiřetíně č.p. 126 a č.p.300 a realizace zdrojů vytápění včetně regulace"
více
Oddíl Moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín
Nábor ročníků 2011 a 2012 proběhne dne 08.09.2016 od 16.00 hod. v baletním sále v kulturním domě v Horním Jiřetíně
více
Oddíl Moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín
Nábor ročníků 2011 a 2012 proběhne dne 08.09.2016 od 16.00 hod. v baletním sále v kulturním domě v Horním Jiřetíně
více
MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. OSE/33680/2016/KOC/DZ-9
více
INFO sběrný dvůr
více
Pouťová zábava
více
Městské slavnosti a pouť
více
Jezeří - HUDEBNÍ LÉTO 2016
více
Usnesení ZM 2016
Usnesení ZM 14/2016 20.06.2016
více
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝ DVŮR
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA od 1.7.2016
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
více
VS Římskokatolická farnost
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
více