ÚŘEDNÍ DESKA
Ministerstvo financí

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí, č.j. 2315/ZPZ/2017/ULK1016


Krajská veterinární správa

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Ústeckém kraji


Svazek obcí v regionu Krušných hor

Oznámení


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek