ÚŘEDNÍ DESKA
Exekutorský úřad Přerov

Usnesení - dražební vyhláška, č.j. 203 Ex 39109/16-29


Městský úřad Litvínov, OSÚ

Usnesení - přerušení řízení o odstranění staby, č.j. OSÚ/19304/2017


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016


Finanční úřad pro Ústecký kraj

Veřejná vyhláška č.j. 1221025/17/2500-11460-505479


Město Horní Jiřetín

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek