ÚŘEDNÍ DESKA
Město Horní Jiřetín

Záměr města na prodej částku pozemku p.č. 3197/1 k.ú. Horní Jiřetín


Krajský úřad Ústeckého kraje

Veřejná vyhláška, č.j. 4382ZPZ/2014/Loupnice/Ko


Krajský úřad Ústeckého kraje

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území vodního toku Loupnice, č.j. 4382ZPZ/2014/Loupnice/Ko


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek