Sběrný dvůr

Příjem větví do bioodpadu

Přijímáme větve do bioodpadu v délce max. 50 cm.