SBĚRNÝ DVŮR

PŘÍJEM VĚTVÍ DO BIOODPADU

Přijímáme větve do bioodpadu v délce max. 50 cm