Sběrný dvůr

Příjem pneumatik


Od 15.06.2019 příjem pneumatik za poplatek (více informací na sběrném dvoře)