Zastupitelstvo

Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

Mgr. Marek Drtil       předseda výboru

JUDr. Jiří Johana     člen výboru

Radek Vrábel           člen výboru