Zastupitelstvo

Finanční výbor

Složení finančního výboru:

Ing. Martin Malíček       předseda výboru

Ferry Schlögel               člen výboru

Helena Dernerová         člen výboru