Vyhlášky

Ve fázi přípravy je :

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů