Kontakty

Městský úřad

ÚSTŘEDNA

tel.: 476 734 283
 
STAROSTA
Ing. Vladimír Buřt, tel.: 412 373 945, 724 081 095, e-mail: starosta@hornijiretin.cz
 
MÍSTOSTAROSTA
Jiří Sapoušek, tel.: 724 325 566, e-mail: mistostarosta@hornijiretin.cz
 
PODATELNA A POKLADNA
Petra Smoláková, tel.: 476 734 283, 725 153 142, e-mail: podatelna@hornijiretin.cz
 
EKONOM
tel.: 412 373 693, e-mail: ekonom@hornijiretin.cz
    
EVIDENCE OBYVATEL, NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ A POPLATKŮ
MATRIKA
Ing. Anna Trnková, tel.: 412 373 502, 725 153 142 e-mail: evidence@hornijiretin.cz, matrika@hornijiretin.cz
 
MAJETKOVÁ SPRÁVA
Miluše Vrábelová, tel.: 412 373 693, 725 342 792, e-mail: urad@hornijiretin.cz
 
BYTOVÁ SPRÁVA - Kontaktní místo: Kulturní dům Horní Jiřetín
Zdeněk Bendl, tel.: 720 287 378, e-mail: byty@hornijiretin.cz
 
KULTURNÍ REFERENT - KULTURNÍ DŮM
Bc. Jiří Beneš, tel.: 725 136 863, e-mail: kultura@hornijiretin.cz