INFORMACE PRO OBČANY

Vyjádření starosty k aktuální situaci

Vyjádření starosty města k aktuální situaci

Vážení spoluobčané,

Situace kolem epidemie koronaviru nás všechny vystavuje různým zkouškám.

Kompetence města sice v tomto směru nejsou velké, ale můžeme alespoň trochu

ulehčit těm, na které četná omezení dopadají nejvíce.
Vláda ČR svým usnesením č. 240 z 16.3. 2020 doporučila lidem starším 70 let

nevycházet ze svých domovů a zároveň nařídila starostům zajistit těmto lidem

zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků“. Naše město

již před tímto usnesením nabídlo občanům, nejen seniorům, ale všem, kteří si z různých

důvodů nemohou obstarat běžné věci, dovoz nákupů, odvoz k lékaři apod. Tuto službu

zřizujeme prostřednictvím hornojiřetínské Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Všichni,

kteří máte takovou potřebu, volejte prosím buďto starostu města (724081095) nebo velitele

JSDH Františka Smoláka (777951597).

Město po dohodě s vedením školy prozatím neuzavírá mateřskou školku.
Vláda naprosto selhala v problematice zajištění tolik potřebných zdravotnických pomůcek

především pro lékaře, kteří jsou v první linii kontaktu s potenciálně nakaženými pacienty.

Naši lékaři se však přesto snaží fungovat a mnohé tak riskují. Zaslouží si veliké uznání.

Zubní lékařka MUDr. Ramešová navzdory kritickému nedostatku roušek ordinuje ve dnech

po – čt od 8.00 do 10.00 hod, aby řešila akutní případy. Také ordinace praktického lékaře

MUDr. Pohanky je denně k dispozici na tel. 602475585 a na mailu pohankamedical@gmail.com.

V případě potřeby se prosím neváhejte se svými dotazy a problémy obracet právě na uvedené kontakty.

Vážení spoluobčané, nepodceňujme prosím zdravotní rizika spojená se současnou epidemií a zkusme

dodržovat alespoň ta základní doporučená opatření pro snížení pravděpodobnosti přenosu nákazy.

Přeji Vám všem pokud možno klidné dny a pevné zdraví, nepochybuji, že naše město současnou složitou

situaci zvládne.
Vladimír Buřt