INFORMACE PRO OBČANY

Vítání občánků

Může jít o obrázek text, kde se píše VÍTÁNÍ OBČÁNKU Mesto Horní Jiretín organizuje obrad „Vítání občánku" vobradni síni Méstskéhe úradu pro deti s trvalym pobytem na území mesta Horního Jiretína. Privítány budou deti narozené 30.4.2021 Prihlášky prijímáme od 29.2.2020 7.6.2021 do Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem a Vašimi nejbližšimi obradu „Vítání občánku", dostavte se na MeÚ Horní Jiretín s rodnym listem dítéte. TÉŠÍME SE NA VÁS A VAŠE MALIČKÉ!!! Kontaktní osobou je Petra Smoláková, tel.: 476 734 283, e-mail: podatelna@hornijiretin.cz