INFORMACE PRO OBČANY

Veterinář_upozornění

Z důvodu karantény ruší až do dovolání veterinární

lékařka nášvtěvy v Horním Jiřetíně.