INFORMACE PRO OBČANY

PREZENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ve středu (13. 2.) od 17:00 se v zasedací místnosti v kulturním domě uskuteční

prezentace územního plánu.