INFORMACE PRO OBČANY

Odstávka elektřiny_upozornění

Může jít o obrázek text, kde se píše ODSTÁVKA ELEKTRINY 12. 4. 2021, 8:00-12:00_Horni Jiretín Č. ev. 65 Gen. Svobody Č. 44, 51, 57,59, 65, Sadová č. 24, 26, 28, 30-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 Mariánské Údolí .2,3,4,5,8,9,10, 11, 52, 53, 55, 64 kat. území Horní Jiretín (kód 643033) parcelní Č. 1033, 3502/5 O www.cezdistribuce.cz