INFORMACE PRO OBČANY

DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru


V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo

zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální

statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem.

Stránky jsou průběžně aktualizovány.