SBĚRNÝ DVŮR

UPOZORNĚNÍ_LIKVIDACE BIOODPADU

Upozornění

Sběrný dvůr Horní Jiřetín

Likvidace bioodpadu (zejména větví, keřů a křovin)

V případě nutnosti likvidace větví, keřů a křoví ve sběrném dvoře,

bude tento bioodpad odebrán k dalšímu zpracování pouze do délky

50 – 60 cm. To znamená, že větve a křoviny budou nařezány nebo

nastříhány na požadovanou délku z důvodu úsporného uskladnění.