Volba prezidenta České republiky

Zveřejnění telefonního spojení

Voliči si mohou objednat přenosnou hlasovací schránku na tel. č. 725 153 142, 476 734 283