INFORMACE PRO OBČANY

INFOCENTRUM

 

 
Město Horní Jiřetín a Černice tak, jak je neznáte! V červnu se v našem městě

otevřelo informační centrum a kromě informací z nejbližšího okolí nejen pro

turisty si budou moci kolemjdoucí zakoupit také drobné propagační předměty.

Mapy s vyobrazením našeho regionu, turistické známky, trika s erbem města,

nápojové nádoby do batohu, počítačové flash disky, drobné psací potřeby a ještě

mnohem víc vám nabídneme na adrese Havlíkova 49 – na náměstí 1. Máje –

v nově zrekonstruované budově vedle potravin COOP.

Otevírací doba INFOCENTRA:

PO: ZAVŘENO
ÚT: 13:00–16:00
ST: 11:00–16:00
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00     

(*) Otevírací doba je platná do 30. 9. 2017.

 

Aktuální informace najdete na webu www.hornijiretin.cz nebo ve facebookových

skupinách Horní Jiřetín a Černice INFO či Horní Jiřetín kulturní.

 


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany města Horního Jiřetína, že místní poplatek ze psů pro rok 2017 je splatný nejpozději do 30.06.2017 (Obecně závazná vyhláška města Horního Jiřetína č. 2/2016, o místním poplatku ze psů).

Možnost úhrady poplatku:

  • v hotovosti na pokladně v podatelně MěÚ Horní Jiřetín
  • bezhotovostně převodem na účet č. 2222491/0100
  • poštovní poukázkou

Je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který získáte u správce poplatku na tel. č. 476 734 283.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 Ing. Vladimír Buřt,starosta


Úřad práce Most

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img601.pdf 348 Kb

ČEZ DISTRIBUCE_ŽÁDOST

Zástupci společnosti ČEZ DISTRIBUCE žádají obyvatele Horního

Jiřetína a Černic o umožnění přístupu k nedostupným elektroměrům

23. 1. 2017 od 9 do 12 hodin.  Kontakt: 724678540


KONTROLY KOTLŮ

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK

http://aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu


Sběrný dvůr_změna provozní doby

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ JIŘETÍN

Provozní doba:   

STŘEDA  8,00 – 11,30 hod.    12,00 – 16,00 hod.

SOBOTA  8,00 – 11,30 hod.   12,00 – 16,00 hod.


KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

Opět rozjíždíme kurz německého jazyka, věkově téměř neomezeno (cca. 10 - 99 let)!

Z organizačních důvodů musím bohužel zrušit rozdělení na skupinu seniorů a veřejnosti, letos bude pouze jeden kurz a to na úrovni A2, tedy mírně pokročilí.
Umíte základy - ich, du, er, sie, es, hallo a tschüss? Nebojte se přijít! :)

Cena za lekci činí 30,- Kč. První hodinu jako "zkušební" můžete zaplatit zvlášť, další pak platíte jako "škrtací permanentku" - tedy 10 lekcí za 300,- Kč.

Termín: každý pátek od 16:30, první lekce již 14.10.2016 (mimo státní svátky)
Kde: V kulturním domě v Horním Jiřetíně
Cena: 300,- Kč za 10 lekcí (30,- Kč / hod.)
Délka lekce: 60 min.

Těší se na Vás lektor Marek Moudrý,
bis bald!


KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

Zastupitelstvo města Horní Jiřetín na svém zasedání konaném dne 07.10.2013 (usnesení č. 107/10/13) schválilo záměr finančně podporovat přechod z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Horní Jiřetín. 

Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Horního Jiřetína. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 40 tis.,- Kč.
 

 

Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.11.2013 na Městském úřadě v Horním Jiřetíně, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.3-zadost-o-dotaci.pdf 274.9 Kb
zasady-kotlikova-dotace-nove-zneni439281908.pdf 257.2 Kb

INFORMACE - AUTOBUSOVÉ LINKY

INFORMACE PRO OBČANY

Od 1.1.2015 jsou v provozu nové autobusové spoje linky č. 28 a č.14 (viz příloha)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
linka_14_od_01012015.pdf 2097.8 Kb
linka_28_od_01012015.pdf 312.2 Kb