Smlouvy

Smlouva o dílo

Rozvody NN 0,4kV pro napojení stání kotoučů v majetku města

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-rozvody-nn-04kv-pro-napojeni-stani-kolotocu-v-majetku-mesta-.pdf 5771.3 Kb

Smlouva o řízení projektu

Bytový dům na pozemcích p.č. 881, 882/1, 882/2, 886/1 a 886/2 k.ú. Horní Jiřetín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-rizeni-projektu.pdf 2172.6 Kb

Smlouva o dílo

Obnova technického stavu svítidel a rozvaděčů veřejného osvětlení v Horním Jiřetíně - 3. etapa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
illum-s.r.o..pdf 11622.9 Kb

Smlouva o dílo č. 1/013/2020

Oprava zdroje tepla a topného systému ZŠ Horní Jiřetín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-c.-10132020.pdf 3509.5 Kb

Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-na-zhotoveni-uzemniho-planu-pro-mesto-horni-jiretin-.pdf 2125.6 Kb

VS Římskokatolická farnost 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vs-rimskokatolicka-farnost.pdf 2207.5 Kb

Smlouva o zajištění koncertů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0010544524135.pdf 317.3 Kb

VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-tj-sokol-.pdf 232.7 Kb

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.1-ke-smlouve-o-dilo-herkul-a.s..pdf 636.8 Kb

Smlouva o dílo

"Přípojky NN 0,4 kV pro objekty v majetku města II. etapa"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-pripojky-nn-0-4-kv-ii-.etapa-.pdf 5785.1 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace-z-rozpoctu-obce-pohanka-medical.pdf 191.2 Kb

Smlouva o dílo

Obnova technického stavu svítidel veřejného osvětlení v Horním Jiřetíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-obnova-technickeho-stavu-svitidel-vo-v-hornim-jiretine-.pdf 13123.2 Kb

Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 35, stp. č. 551, stp. č. 1115, p. č. 69/2, 69/3 a 70/1 k.ú. Horní Jiřetín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ks976772523.pdf 1143.8 Kb

Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 39/1 a stp. č. 39/2 k.ú. Horní Jiřetín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ks.pdf 1065.5 Kb

VS Římskokatolická církev 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-rimskokatolicka-farnost-horni-jiretin-.pdf 228.2 Kb

Kupní smlouva

Pozemky stp. č. 4, stp. č. 5, p. č. 174, p. č. 172, p. č. 176, p. č. 177, p. č. 179, p. č. 178, p. č. 206/1, p. č. 259, p. č. 205/2 vše k. ú. Jezeří

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ks863761581.pdf 459.1 Kb

Smlouva o dílo

Přípojka VN 22 kV včetně trafostanice a dvou přípojek NN 0,4kV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-pripojka-vn-22kv-vcetne-trafostanice-a-dvou-pripojek-nn-0-4kv-1.pdf 699.3 Kb

Smlouva o dílo

Město Horní Jiřetín - Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-oprava-chodniku-mezi-hornim-jiretinem-a-cernicemi-1.pdf 887.7 Kb

Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace-pohanka-medical.pdf 186.7 Kb

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Vybudování neveřejné části přípojky splaškové kanalizace pro st.p. 365 v Horním Jiřetíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-prispevku-neverejna-cast-pripojky-splaskove-kanalizace-stp.-365.pdf 48.5 Kb

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Domovní biologická ČOV Černice č.p. 112

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-prispevku-domovni-biologicka-cov-cernice-112.pdf 47.9 Kb

VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-tj-sokol-horni-jiretin-.pdf 2241 Kb
verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-tj-sokol.pdf 236.2 Kb