ÚŘEDNÍ DESKA

MěÚ Litvínov, Odbor stavebního úřadu

VV - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, název stavby: Přípojky vody pro objekt č.p. 14, Dolní Jiřetín, č.j. MELT/36763/2018