MĚSTSKÁ POLICIE

Městský kamerový systém

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Litvínovem dohlíží Městská policie Litvínov na pořádek a bezpečnost v Horním Jiřetíně prostřednictvím následujících kamerových bodů:    

  • Náměstí 1. máje
  • křižovatka směr Černice
  • křižovatka u požární zbrojnice
  • Pošta - Mostecká 34/76
  • křižovatka ulic Gen. Svobody a Podkrušnohorská