INFORMACE PRO OBČANY

Upozornění! 20. 10. 2017 MěU uzavřen

Dne 20. 10. 2017 (pátek) bude uzavřen MěÚ 

Horní Jiřetín z důvodu příprav voleb.