INFORMACE PRO OBČANY

ČEZ DISTRIBUCE_ŽÁDOST

Zástupci společnosti ČEZ DISTRIBUCE žádají obyvatele Horního

Jiřetína a Černic o umožnění přístupu k nedostupným elektroměrům

23. 1. 2017 od 9 do 12 hodin.  Kontakt: 724678540