KULTURNÍ AKCE

Jaroslav Suchánek a Pepa Štross

Zajímavé vyprávění bývalého sportovního komentátora Jaroslava Suchánka

i písničky Pepy Štrosse už 20. 1. od 18 hodin v kulturním domě.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 9. 1. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V HORNÍM JIŘETÍNĚ

V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH POKLADNY A PODATELNY.
 

vstupné: 60 Kč