Město Horní Jiřetín

AKTUALITY

OŽIVLÁ STRAŠIDLA NA JEZEŘÍ

OŽIVLÁ STRAŠIDLA NA JEZEŘÍ


Vítání občánků dne 22.11.2014

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků dne 22.11.2014

 

Město Horní Jiřetín organizuje obřad „Vítání občánků“ v obřadní síni Městského úřadu pro děti s trvalým pobytem na území města Horního Jiřetína.

Přivítány budou děti narozené od 10.05.2014 do 15.10.2014. Přihlášky přijímáme do 12.11.2014.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem a Vašimi nejbližšími obřadu „Vítání občánků“, dostavte se na MěÚ Horní Jiřetín s rodným listem dítěte.

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE MALIČKÉ!!!

 

Kontaktní osobou je Ing. Anna Trnková, tel.: 476 734 283, e-mail: evidence@hornijiretin.cz

 


Městská policie v Horním Jřetíně

Městská policie v Horním Jřetíně

Kamery nenarušují soukromí občanů

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2370

Pirát z Horního Jiřetína dojezdil

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2369&p1=1303


SORKH Horní Jiřetín

Turistický pořad o Horním Jiřetíně Zámek Jezeří

https://www.youtube.com/watch?v=adjjjn7Za90


OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek

Oznamujeme Vám tímto, že dne 16.7.2014 nabylo právní moci Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby ČOV Horní Jiřetín a byl doručen Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Na základě těchto dokumentů je možnost připojení soukroých kanalizačních přípojek. Obracejte se prosím na firmu, která Vám prováděla stavbu a vyzvěte je k dokončení díla.

 

Branko Glavica - starosta

 


Město Horní Jiřetín

Zjišťování a omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů

Vážení občané,

považujeme za důležité Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek je povinen mimo jiné dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a právnické osobě až do výše 500.000 Kč.

Víme a věříme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy, a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností. Žádáme Vás dívat se kolem sebe a upozorňovat své sousedy ať udržují svůj majetek. Zabráníme tak dalšímu šíření plevele a požárům v neudržovaných prostorech.

Branko Glavica, starosta


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Upozorňujeme občany města Horního Jiřetína, že místní poplatek ze psů pro rok 2014 je splatný nejpozději do 30.06.2014 (Obecně závazná vyhláška města Horního Jiřetína č. 4/2012 o místním poplatku ze psů).

Možnost úhrady poplatku:

  • v hotovosti na pokladně v podatelně MěÚ Horní Jiřetín
  • bezhotovostně převodem na účet č. 2222491/0100
  • poštovní poukázkou

Je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který získáte u správce poplatku na tel. č. 476 734 283.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 Branko Glavica,starosta


Úřad práce Most

Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img070.pdf 532.7 Kb
UMO_VN_28_2013.pdf 301 Kb

Dnes je: 25.10.2014

Svátek slaví: Beáta

Aktuality

OŽIVLÁ STRAŠIDLA NA JEZEŘÍ
více
Vítání občánků dne 22.11.2014
více
Dotazník
více
Informační leták
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU Č. 1
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU Č. 2
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU č. 3
více
Městská policie v Horním Jřetíně
více
Vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
Informace o vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva občanů.
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
DVOJITÁ PARTY A BLEŠÍ TRHY
více
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Kandidátní listiny
více
KANALIZAČNÍ ŘÁD
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Město Horní Jiřetín - Volby do zastupitelstev obcí
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
SORKH Horní Jiřetín
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM červenec/2014
více
FOTO AKCE MĚSTA 2014
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM červen/2014
více
Usnesení ZM 2013
Usnesení ZM prosinec/2013
více
Počet členů zastupitelstva města Horního Jiřetína pro volební období 2014 - 2018
více
Město Horní Jiřetín
více
ROZHODNUTÍ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ A KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
více
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
více
Městský úřad Litvínov, Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM květen/2014
více
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
více
Úřad práce Most
Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP
více
Rozpočet 2014
více

Kontaktní údaje

Město Horní Jiřetín
Potoční 15
435 43 Horní Jiřetín 

Bankovní spojení:
KB Most, č.ú. 2222491/0100

email: podatelna@hornijiretin.cz
IČO: 00265942
DIČ: CZ00265942

ÚSTŘEDNA
tel.: 476 734 283

STAROSTA
tel.: 476 734 404

anketa

Poskytují naše stránky dostatek užitečných informací?