Město Horní Jiřetín

AKTUALITY

Městská policie v Horním Jřetíně

Městská policie v Horním Jřetíně

Kamery nenarušují soukromí občanů

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2370

Pirát z Horního Jiřetína dojezdil

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2369&p1=1303


SORKH Horní Jiřetín

Turistický pořad o Horním Jiřetíně Zámek Jezeří

https://www.youtube.com/watch?v=adjjjn7Za90


OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek

Oznamujeme Vám tímto, že dne 16.7.2014 nabylo právní moci Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby ČOV Horní Jiřetín a byl doručen Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Na základě těchto dokumentů je možnost připojení soukroých kanalizačních přípojek. Obracejte se prosím na firmu, která Vám prováděla stavbu a vyzvěte je k dokončení díla.

 

Branko Glavica - starosta

 


Město Horní Jiřetín

Zjišťování a omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů

Vážení občané,

považujeme za důležité Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek je povinen mimo jiné dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a právnické osobě až do výše 500.000 Kč.

Víme a věříme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy, a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností. Žádáme Vás dívat se kolem sebe a upozorňovat své sousedy ať udržují svůj majetek. Zabráníme tak dalšímu šíření plevele a požárům v neudržovaných prostorech.

Branko Glavica, starosta


Úřad práce Most

Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img070.pdf 532.7 Kb
UMO_VN_28_2013.pdf 301 Kb

Dnes je: 25.11.2014

Svátek slaví: Kateřina

Aktuality

MěÚ Horní Jiřetín
Informace o nahlédnutí do oznámení záměru "POPD Jižní pole dolu Centrum"
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Rozpočet na rok 2015
více
RETROPARTY / 15. 11. / KULTURNÍ DŮM
více
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů koncepce "Integrovaná strategie rozvoje Ústecko - Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)" na život. prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d
více
ZADÁNO PRO ŽENY / 30. 10. / KULTURNÍ DŮM
více
Vítání občánků dne 22.11.2014
více
Dotazník
více
Informační leták
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU Č. 1
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU Č. 2
více
MěÚ Horní Jiřetín
OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU č. 3
více
Městská policie v Horním Jřetíně
více
Vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
Informace o vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva občanů.
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
DVOJITÁ PARTY A BLEŠÍ TRHY
více
Kandidátní listiny
více
KANALIZAČNÍ ŘÁD
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
SORKH Horní Jiřetín
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM červenec/2014
více
FOTO AKCE MĚSTA 2014
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM červen/2014
více
Usnesení ZM 2013
Usnesení ZM prosinec/2013
více
Počet členů zastupitelstva města Horního Jiřetína pro volební období 2014 - 2018
více
Město Horní Jiřetín
více
ROZHODNUTÍ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ A KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
více
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM květen/2014
více
Úřad práce Most
Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP
více
Rozpočet 2014
více

Kontaktní údaje

Město Horní Jiřetín
Potoční 15
435 43 Horní Jiřetín 

Bankovní spojení:
KB Most, č.ú. 2222491/0100

email: podatelna@hornijiretin.cz
IČO: 00265942
DIČ: CZ00265942

ÚSTŘEDNA
tel.: 476 734 283

STAROSTA
tel.: 476 734 404

anketa

Poskytují naše stránky dostatek užitečných informací?