Město Horní Jiřetín

AKTUALITY

NALEZENÍ PSI V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Nalezení psi jsou v Městském útulku Litvínov

Kontakty: 737 142 577 - pracovník útulku pouze v pracovní době, 476 767 850 stálá služba

stefan.horsky@mulitvinov.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
32-4886-pat-je-asi-2-lety-pejsek-rasy-x-jezevcika-cerne-barvy.-nalezeny-v-hornim-jiretine.-vice-informaci-poda-utulek.jpg 415.3 Kb
34-4888-alma-je-asi-5-leta-fenka-rasy-x-no-rezave-barvy-nalezena-v-janove.-vice-informaci-poda-utulek..jpg 416.1 Kb

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

HLEDÁME  UČITELE NA 2.STUPEŇ  ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

 

 

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín přijme od 1.9.2015 kvalifikované učitele pro 2.stupeň ZŠ s aprobací:

 

Výtvarná výchova

Anglický jazyk

Zeměpis

Člověk a zdraví

Informatika

Dějepis

Hudební výchova

Občanská výchova


Změna jízdního řádu

!   POZOR  !

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. upozorňuje cestující, že s platností od

1. března 2015

dochází k následujícím změnám jízdních řádů.

Linka č.14

  • spoj s odjezdem ve 21:02 h z Litvínova, nádraží do Horního Jiřetína, pekařství bude pouze v pracovní dny zajíždět do Černic.

Linka č.28

  • spoje s odjezdy v 6:52 h a 7:46 h z Horního Jiřetína, Triola do Záluží, CHEMOPETROL budou posunuty o 7 minut dříve na 6:45 h a 7:39 h a budou zajíždět do Černic (k posunutí časů odjezdů o 7 minut dříve dochází i v zastávkách H.Jiřetín,rozcestí 0.2, požární zbrojnice a P.Holého)

 

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 476 769 068.


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Upozorňujeme občany města Horního Jiřetína, že místní poplatek ze psů pro rok 2015 je splatný nejpozději do 30.06.2015 (Obecně závazná vyhláška města Horního Jiřetína č. 4/2012, o místním poplatku ze psů).

Možnost úhrady poplatku:

  • v hotovosti na pokladně v podatelně MěÚ Horní Jiřetín
  • bezhotovostně převodem na účet č. 2222491/0100
  • poštovní poukázkou

Je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který získáte u správce poplatku na tel. č. 476 734 283.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 Ing. Vladimír Buřt,starosta


MAPA MĚSTA

http://geoportal.gepro.cz/obce/horni_jiretin


INFORMACE

INFORMACE PRO OBČANY

Od 1.1.2015 jsou v provozu nové autobusové spoje linky č. 28 a č.14 (viz příloha)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
linka_14_od_01012015.pdf 2097.8 Kb
linka_28_od_01012015.pdf 312.2 Kb

Městská policie v Horním Jřetíně

Městská policie v Horním Jřetíně

Kamery nenarušují soukromí občanů

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2370

Pirát z Horního Jiřetína dojezdil

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2369&p1=1303


SORKH Horní Jiřetín

Turistický pořad o Horním Jiřetíně Zámek Jezeří

https://www.youtube.com/watch?v=adjjjn7Za90


OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek

Oznamujeme Vám tímto, že dne 16.7.2014 nabylo právní moci Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby ČOV Horní Jiřetín a byl doručen Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Na základě těchto dokumentů je možnost připojení soukroých kanalizačních přípojek. Obracejte se prosím na firmu, která Vám prováděla stavbu a vyzvěte je k dokončení díla.

 

Branko Glavica - starosta

 


Město Horní Jiřetín

Zjišťování a omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů

Vážení občané,

považujeme za důležité Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek je povinen mimo jiné dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a právnické osobě až do výše 500.000 Kč.

Víme a věříme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy, a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností. Žádáme Vás dívat se kolem sebe a upozorňovat své sousedy ať udržují svůj majetek. Zabráníme tak dalšímu šíření plevele a požárům v neudržovaných prostorech.

Branko Glavica, starosta


Úřad práce Most

Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img070.pdf 532.7 Kb
UMO_VN_28_2013.pdf 301 Kb

Dnes je: 01.04.2015

Svátek slaví: Hugo

Aktuality

Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška č.j. 18198/2015-MZE-15120
více
Ministerstvo životního prostředí
Závěr zjišťovacího řízení, č.j. 547/530/15,22987/ENV/15 Název: POPD ČSA - Vydobytí části uhelných zásob, vázaných v závěrných bočních svazích lomu ČSA hlubinou dobývací metodou
více
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví - "Integrovaná strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)"
více
Městský úřad Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. OSE/12637/2015/KOC/DZ-6
více
Městský úřad Litvínov, OSÚ
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, č.j. OSÚ/11600/2015, žadatel: Karel Beneš, stavba: Rodinný dům na p.p.č. 633/1 k.ú. Horní Jiřetín - 2x sklad
více
Město Horní Jiřetín
Záměr města na pronájem části pozemku p.č. 3778/6 k.ú. Horní Jiřetín
více
Městský úřad Litvínov, OSÚ
Rozhodnutí, č.j.: OSÚ/8218/2015/PIUR, stavebník: Ředitelství silnic a dálnic, stavba: Zkapacitnění silnice I/27 Most - Litvínov
více
NALEZENÍ PSI V HORNÍM JIŘETÍNĚ
více
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
více
Změna jízdního řádu
více
BŘEZEN_2015
SVÁTEK ŽEN 8. 3. / 15 hodin / KULTURNÍ DŮM-SÁL Dámy, srdečně vás zveme na odpoledne, které bude jen a jen pro vás! AUTORSKÉ ČTENÍ JARMILY KŘÍŽOVÉ 11. 3. / 18 hodin / KNIHOVNA Spisovatelka Jarmila Křížová se publiku představí s další knižní novinkou s názvem Druhá zpověď smutný holky. TURISTICKÝ PLES 13. 3. / 20 hodin / KULTURNÍ DŮM-SÁL info, rezervace: 777072134 RETROPARTY 20. 3. / 20 hodin / KULTURNÍ DŮM-SÁL Poplujeme opět na vlnách starších hitů. Retrooblečky více než vítány! Ty nejlepší se dočkají i ocenění! Vstupné: 50 Kč BUBÁCI 27. 3. / 17 hodin / KNIHOVNA Divadelní studio pro děti s názvem Praktikábl představí svou autorskou divadelní koláž Bubáci. DESÁTÉ NAROZENINY DIVADLA SchachTa 27. 3. / 19 hodin / KULTURNÍ DŮM-SÁL Premiéra obyčejné komedie Obyčejná holka, derniéra hororové komedie Černický masakr motorovou pilou a k tomu jedna speciální repríza nenažrané komedie Poslední večeře. Narozeninový večer nabídne také krátký dokument o divadle a chybět nebude ani divadelní party. DESÁTÉ NAROZENINY DIVADLA SchachTa 28. 3. / 14 – 18 hodin / KULTURNÍ DŮM Členové divadla SchachTa své narozeniny oslaví i s dětmi. Chystají pro ně odpoledne s velikonoční výtvarnou dílnou, dětskou diskotékou nebo soutěžemi.
více
Žádost o vydání rozhodnutí - povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
více
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VÝZVA dle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě
více
ROZHODNUTÍ - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
více
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM 2/2014 15.12.2014
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM 1/2014 3.11.2014
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM září/2014
více
INFORMACE
více
STANDARDY KVALITY
více
Dotazník
více
Informační leták
více
KANALIZAČNÍ ŘÁD
více
SORKH Horní Jiřetín
více
OZNÁMENÍ - Připojení soukromých kanalizačních přípojek
více
FOTO AKCE MĚSTA 2014
více

Kontaktní údaje

Město Horní Jiřetín
Potoční 15
435 43 Horní Jiřetín 

Bankovní spojení:
KB Most, č.ú. 2222491/0100

email: podatelna@hornijiretin.cz
IČO: 00265942
DIČ: CZ00265942

ÚSTŘEDNA
tel.: 476 734 283

STAROSTA
tel.: 476 734 404

anketa

Poskytují naše stránky dostatek užitečných informací?