Město Horní Jiřetín

AKTUALITY

STAROČESKÁ POUŤ / 9. 8.2014

STAROČESKÁ POUŤ / 9. 8.2014STAROČESKÁ POUŤ / 9. 8.2014 Srdečně zveme na staročeskou pouť, která se uskuteční

9. 8. 2014 

Hlavní program nabídne:

  • dobové stánky a ukázky řemesel STAROČESKÁ POUŤ / 9. 8.2014
  • fakíra
  • staropražské písně
  • speciality ze středověké kuchyně
  • atrakce pro děti i dospělé
  • výstavu historických předmětů
  • kapelu Skanzen a mnoho dalšího

Samozřejmě nebude chybět ani tradiční dechovka u chovatelů.  


Město Horní Jiřetín

Zjišťování a omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů

Vážení občané,

považujeme za důležité Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek je povinen mimo jiné dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a právnické osobě až do výše 500.000 Kč.

Víme a věříme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy, a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností. Žádáme Vás dívat se kolem sebe a upozorňovat své sousedy ať udržují svůj majetek. Zabráníme tak dalšímu šíření plevele a požárům v neudržovaných prostorech.

Branko Glavica, starosta


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Upozorňujeme občany města Horního Jiřetína, že místní poplatek ze psů pro rok 2014 je splatný nejpozději do 30.06.2014 (Obecně závazná vyhláška města Horního Jiřetína č. 4/2012 o místním poplatku ze psů).

Možnost úhrady poplatku:

  • v hotovosti na pokladně v podatelně MěÚ Horní Jiřetín
  • bezhotovostně převodem na účet č. 2222491/0100
  • poštovní poukázkou

Je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který získáte u správce poplatku na tel. č. 476 734 283.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 Branko Glavica,starosta


Městská policie v Horním Jřetíně

Městská policie v Horním JřetíněV Horním Jiřetíně přibydou další dvě kamery

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2267&p1=1303

 Strážníci řešili opilce v Horním Jiřetíně

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2284&p1=1303

Strážníci hlídaji Horní Jiřetín už třetí rok

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2292&p1=1303

Zloději ve sběrném dvoře

http://mulitvinov.cz/mp/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100115&id=2308&p1=1303


Úřad práce Most

Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img070.pdf 532.7 Kb

Dnes je: 23.07.2014

Svátek slaví: Libor

Aktuality

FOTO AKCE MĚSTA 2014
více
Ministerstvo životního prostředí
Oznámení veřejného projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku záměru "VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrh a Bratrská" - posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.
více
Město Horní Jiřetín - Zasedání ZM
Zasedání zastupitelstva města Horního Jiřetína dne 28.07.2014 od 17.00 hod. v KD Horní Jiřetín.
více
STAROČESKÁ POUŤ / 9. 8.2014
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM červen/2014
více
Usnesení ZM 2013
Usnesení ZM prosinec/2013
více
Počet členů zastupitelstva města Horního Jiřetína pro volební období 2014 - 2018
více
Město Horní Jiřetín
více
ROZHODNUTÍ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ A KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
více
Město Horní Jiřetín - Záměr města
Záměr Města Horního Jiřetína na pronájem nebytového prostoru - objekt restaurace "Pod Lesem" č.p. 179 v ul. Gen. Svobody v Horním Jiřetíně.
více
Městský úřad Litvínov - Volby do zastupitelstev obcí 2014
Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a pro sdružení nezávislých kandidátů.
více
Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a pro sdružení nezávislých kandidátů.
více
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
více
Město Horní Jiřetín - Záměr
KRONIKA MĚSTA HORNÍHO JIŘETÍNA - zápis za rok 2013
více
Městský úřad Litvínov, Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM květen/2014
více
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
více
Úřad práce Most
Publicita podpořených pracovních míst v rámci VPP
více
Rozpočet 2014
více

Kontaktní údaje

Město Horní Jiřetín
Potoční 15
435 43 Horní Jiřetín 

Bankovní spojení:
KB Most, č.ú. 2222491/0100

email: podatelna@hornijiretin.cz
IČO: 00265942
DIČ: CZ00265942

ÚSTŘEDNA
tel.: 476 734 283

STAROSTA
tel.: 476 734 404

anketa

Poskytují naše stránky dostatek užitečných informací?